โปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลเบสิก เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง สามารถใช้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานตามต้องการได้ในระดับที่ดีพอสมควร มีลักษณะที่จะเขียนได้ทั้งแบบเชิงวัตถุ หรือแบบโครงสร้าง นักเรียนที่เริ่มต้นสามารถใช้ภาษานี้ฝึกฝนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เพราะไม่ยากหรือซับซ้อนมากแต่สามารถใช้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานต่าง ๆ ได้ดี