เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  ตามเทคโนโลยีและหลักการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน เช่น โมเดลธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการตลาดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงและการเข้ารหัสลับ การวางขายบนเว็บ การประมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจต่อธุรกิจอุตสาหกรรมบริการออนไลน์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การลู่เข้าของเทคโนโลยีกับธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ที่สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์