ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เรียนรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  กระแสสลับ  แม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า