ความรู้เบื้องต้นในการดูดาว ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่นำไปสู่ความเข้าใจ ลักษณะบางประการของวัตถุท้องฟ้า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ศึกษาลักษณะปรากฏการณ์ต่างๆ ของวัตถุบนท้องฟ้า เริ่มตั้งแต่วัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดไปยังจุดกว้างไกลที่สุดของโลกถึงเอกภพ ยานอวกาศกับความก้าวหน้าของดาราศาสตร์ในปัจจุบัน