อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ความหมายของอัลกอริทึม ความหมายของซูโด้โค้ด การเขียนผังงานและสัญลักษณ์ที่ใช้เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และ การทดสอบโปรแกรม