การเพิ่มเข้า ตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิด และความสัมพันธ์เวียนเกิด