หลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวัสดุ เวกเตอร์ของแรง แรงในสภาวะสมดุล จุดศูนย์ถ่วง แรงเสียดทาน ความเค้น และความเครียด กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุค การเสียรูปของวัสดุโครงสร้างเมื่อรับภาระต่างๆ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ หลักการของอิมพัลส์และโมเมนต์