หลักการทำงาน การออกแบบหรือเลือกใช้งาน สัญลักษณ์ การอ่านแบบและการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบภายในอาคาร ประตู หน้าต่าง ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบประปา สุขภัณฑ์ และสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร การขนส่งภายในอาคาร ลิฟต์ บันไดเลื่อน ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันความปลอดภัยในอาคารแบบต่างๆ และปฏิบัติการด้านวิศวกรรมระบบอาคาร