การใช้ การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง การคำนวณหลอดและดวงโคม ระบบระบายอากาศภายในอาคาร และการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับอาคาร ระบบโทรศัพท์ การขนส่งภายในอาคาร เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันความปลอดภัยในอาคารแบบต่าง ๆ และปฏิบัติการด้านอุปกรณ์อาคาร