การเขียนภาพลายเส้น  ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ  ทิวทัศน์  คน สัตว์  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น   หุ่นปูนปั้น  สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  สัดส่วน แสง และเงา   องค์ประกอบของศิลปะ  ความเหมือนจริง  เทคนิคการเขียนภาพ  การใช้ดินสอ  ปากกา  ปากกาลูกลื่น  เครยอง  ชาร์โคล