แรงเฉือน  โมเมนต์ดัด  ความเค้นดัด  แรงบิด  และแรงเฉือนในคาน  ภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  การโก่งตัวของคาน  ความเค้น  ความเครียดในระนาบสองมิติ  กำลังประลัยในรอยต่อหมุดย้ำ  สลักเกลียวและข้อต่อเชื่อม เสารับแรงโก่งเดาะในยืดหยุ่น

แรงเฉือน  โมเมนต์ดัด  ความเค้นดัด  แรงบิด  และแรงเฉือนในคาน  ภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  การโก่งตัวของคาน  ความเค้น  ความเครียดในระนาบสองมิติ  กำลังประลัยในรอยต่อหมุดย้ำ  สลักเกลียวและข้อต่อเชื่อม เสารับแรงโก่งเดาะในยืดหยุ่น