สาเหตุและสถิติของความผิดพร่อง หน้าที่ของรีเลย์ป้องกันมูลฐานด้านการป้องกันด้วยรีเลย์ ความต้องการรีเลย์ป้องกัน โครงสร้างและลักษณะสมบัติของรีเลย์ การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องของการต่อลงดินในสายส่ง  การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสายส่งด้วยการใช้ไพล็อตรีเลย์และรีเลย์ระยะทาง  การป้องกันหม้อแปลง  การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  การป้องกันกลุ่มสายส่ง การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า