ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติการนำไปใช้งานของวัสดุ โลหะเหล็ก เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก วัสดุประเภทอโลหะ วัสดุเซรามิกส์ ยาง ปก้ว ไม้ วัสดุผสม วัสดุนาโน และนวัตกรรมวัสดุ