ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตบอล