วิวัฒนาการและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทและการจัดสรรหน่วยประมวลผลการบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดสรรทรัพยากร  การจัดลำดับการแสดงผลระบบแฟ้มข้อมูล การคืนสู่สภาพเดิม ฝึกปฏิบัติการควบคุมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ