หลักการและทฤษฏีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด้วยรูปแบบการเต้นแอโรบิก ฝึกทักษะ เทคนิคและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีแรงกระแทกต่ำ (Low impact) และแรงกระแทกสูง (High impact) นำไปประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ