อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ  วงจรแปลงไฟฟ้าโดยใช้เซมิคอนดัคเตอร์ไอโอดแบบต่างๆ ไทริสเตอร์เบื้องต้น เอสซีอาร์  ไดแอค  ไทรแอค  วงจรแบบต่างๆ ของทรานซิสเตอร์  คอมมอนเบส  คอมมอนคอลเลคเตอร์  คอมมอนอิมิเตอร์  วงจรออปแอมป์พื้นฐาน  วงจรเปรียบเทียบแรงดัน  วงจรขยายแบบกลับเฟส  วงจรขยายแบไม่กลับเฟส  วงจรตามแรงดัน  การควบคุมความเร็วมอเตอร์  ด้วยการปรับความกว้างของพัลส์  โดยใช้เทคนิคพีดับเบิ้ลยูเอ็ม (PWM) โดยใช้ไอซีชนิดต่างๆ