ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงานและโมเมนตัม  ความร้อนและคลื่นกล