ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและเชิงฟิสิกส์  การแทรกสอด  ฟาร์ฟิลด์ดิฟแฟรกชัน  แฟรกชันโคฮีเรนซ์ และโพราไรเซซัน