ปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรื่องแรงและสภาพสมดุลของวัตถุ  เครื่องกลชนิดต่างๆ แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกส์  โมเมนต์ความเฉื่อย เพนดูลัม