ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงานและโมเมนตัม ความร้อนและคลื่นกล