เทคนิคการจัดระบบงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การปรับแต่งสถานที่  การเก็บวัสดุอุปกรณ์  อาคารชั่วคราว  เทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้น  เช่น  การวางผัง  การจัดงานสนาม  การตอกเข็ม  การทำฐานราก  เสา  ตอม่อ  คาน  พื้น  บันได  งานหลังคา  ฯลฯ  ส่วนประกอบของอาคารต่าง ๆ เช่น  ฝาผนัง  ประตู  หน้าต่าง  ฝ้าเพดาน  และอุปกรณ์การตกแต่งผนัง