ชนิด  ลักษณะ  คุณสมบัติ  และการเก็บรักษาวัสดุที่ใช้ในการผลิตคอนกรีต  คุณลักษณะของคอนกรีต  การผสม  การเท  การลำเลียง  การทำคอนกรีตให้แน่น  การบ่ม  การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตและการทดสอบคอนกรีตด้วยวิธีต่างๆ  การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต  วิธีพิเศษของงานคอนกรีต  งานคอนกรีตกำลังสูง  คอนกรีตอัดแรง  คอนกรีตพิเศษ และปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีคอนกรีต