ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของ   นิวตัน พลังงานและโมเมนตัม ความร้อนและคลื่นกล