ถ้านักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบ lms ได้ ให้เข้ากลุ่ม "เคมีเครื่องสำอาง 1/2563"