คำอธิบายรายวิชา

แรงและความสมดุลของแรง การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย (Statistically Determinate Structure) แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำแบบต่างๆ บนโครงสร้าง คาน โครงข้อหมุน และโครงข้อแข็ง วิเคราะห์โครงหลังคา วิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้าง การหาเส้นอิทธิพล พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนต