คำอธิบายรายวิชา

แรงและสมดุลของแรง  วิเคราะห์โครงสร้างแบบง่าย (Statically  Determinate Structure)  แรงปฏิกิริยา  แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำแบบต่าง ๆ บนโครงสร้าง คาน โครงข้อหมุน  และโครงข้อแข็ง  วิเคราะห์โครงหลังคา  วิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้าง  และหาเส้นอิทธิพล