ข่าวและประกาศ

Picture of Administrator BRU
การใช้งานระบบ LMS
by Administrator BRU - Wednesday, 6 January 2016, 1:01 PM
 

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ เข้าสู่ระบบ  โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

 

Course categories